Duracover - Biologisch afbreekbaar gronddoek tegen Japanse Duizendknoop

Overal in Europa bindt men de strijd aan met de invasieve Japanse duizendknoop of Polygonum. Duizendknoop of Polygonum is  een kruidachtige plant van 2 tot 3 m hoog die afkomstig is uit Oost-Azië en in de 20e eeuw in Europa werd geïntroduceerd. De plant vormt een groot gevaar voor de biodiversiteit en verspreidt zich razendsnel.

Sinds 2011 is in het kader van de Grenelle de l'Environnement (de Franse milieutop) de strijd tegen invasieve soorten opgevoerd. Deze planten vormen namelijk een reëel gevaar voor de biodiversiteit, en dat geldt met name voor de Japanse duizendknoop of Polygonum, een kruidachtige plant van 2 tot 3 meter hoog, afkomstig uit Oost-Azië, die in de 20e eeuw in Europa werd geïntroduceerd. De plant vermenigvuldigt zich door verspreiding van de zaden en vooral door de ontwikkeling van rizomen die op het oppervlak van de bodem groeien. De plant gedijt goed in natte en barre omgevingen (bermen, waterlopen, braakliggende terreinen,...). De stengels sterven in de winter af en alleen het wortelstelsel blijft over.

Foto 1: Wanneer de planten weer beginnen te groeien, is de ontwikkeling van de Polygonum zichtbaar onder het gronddoek (golvend effect).

 

Testterrein in Pas de Calais

In de Pas de Calais (in het noorden van Frankrijk), bij de Dune de la Slack, zijn tests uitgevoerd om de verspreiding ervan tegen te gaan. Het project is  een initiatief van het samenwerkingsverband: EDEN 62 (Natuurgebieden van het Département de la Pas de Calais), dat onder andere als missie heeft om de gevoelige natuurgebieden te beheren.
Om  het  milieu  te beschermen werd besloten om de bodembedekkingstechniek toe te passen met behulp van Duracover, een biologisch afbreekbaar product van 100% plantaardige oorsprong (maïszetmeel). Het doek is luchtdicht, maar wel waterdoorlatend.
Wanneer de planten weer beginnen te groeien, is de ontwikkeling van de Polygonum zichtbaar onder het gronddoek (golvend effect). De plant duwt tegen het oppervlak van het doek. De activiteit is ongeveer 1 maand zichtbaar en daarna verzwakt de duizendknoop door gebrek aan licht en verdwijnt.  Het gronddoek krijgt zijn oorspronkelijke vorm terug (foto 1).
Na 3 jaar, zien we een herkolonisatie van het geweven gronddoek door  het zand en de lokale vegetatie. De wortels onder het doek sterven af en er wordt geen hergroei van Polygonum waargenomen (foto 2). 

Foto 2: Na 3 jaar, zien we een herkolonisatie van het geweven gronddoek door het zand en de lokale vegetatie. De wortels sterven af en er wordt geen hergroei van Polygonum waargenomen.

 

Protocol

In de winter wordt het onkruid zo dicht mogelijk bij de grond gemaaid en afgevoerd naar een plaats die gespecialiseerd is in hoge temperatuurcompostering. Daarna wordt het gronddoek over het gebied gespannen en langs de randen ingegraven in sleuven van 60 tot 80 cm diep.

Het geheel wordt vervolgens verzwaard met hout en zandzakken over de gehele lengte van het doek (met overlappingen van stukken van ongeveer 30 cm). Er moet vooral veel aandacht besteed worden aan de overheersende windrichtingen.