Duracover - Door Frankrijk met de hogesnelheidstrein

De aanleg van de HST-lijnen maakt deel uit van het programma dat 2000 km nieuwe hogesnelheidslijnen voorziet tegen 2020. Ze is onderworpen aan de programmawet van 3 augustus 2009 betreffende de uitvoering van de ‘Grenelle de l’Environnement’.

De Grenelle de l’Environment is een overleg tussen de regering, lokale autoriteiten, vakbonden, bedrijven en vrijwilligersverenigingen met als doel de uitwerking van een actieplan met concrete maatregelen ter bescherming van het milieu. Het legt bijvoorbeeld een vermindering van de CO2 –uitstoot met 20% op in de transportsector.

En aangezien het tracé van een hogesnelheidslijn onvermijdelijk een impact op het milieu heeft, worden er ter compensatie extra maatregelen getroffen. Zo werden er verschillende soorten aanplantingen voorzien, met behoud van de kwaliteit van het grondwater en met een beperkte impact op fauna en flora.

 

Duracover voor herstel en ontwikkeling van de plantengroei

Deze aanplantingen zijn terug te vinden aan weerszijden van beide tracés, op akoestische isolatiewallen, zowel uitgelijnd met de sporen als in beboste massieven, op een oppervlakte van ongeveer 600 000m² voor Tours-Bordeaux en 300 000m² voor Mans-Rennes.

De aanplantingen worden onder meer uitgevoerd op Duracover, een voor 100% biologisch afbreekbaar geweven gronddoek. Het gebruik van Duracover, bevordert het herstel, de groei en de ontwikkeling van de plantengroei, maakt uitwisselingen van lucht en water met de bodem mogelijk en beperkt de groei van onkruid.

 

Sinds juli 2016 rijden treinen met een snelheid van 320km/u voorbij.

Een aantal referenties voor Duracover:
• Randweg Allinges (74)
• Ringweg Clermont Ferrand (63)
• Tacarville brug (76)
• Randweg Borre-Pradelles (59)
• SANEF A29
• Randweg Houdain (62)